Impresszum

Az oldal üzemeltetője: Pataki Állatorvos Kft.

Adószám: 14741645-2-05

Székhely: 3950 Sárospatak, Arany János utca 40.

Levelezési cím: 3950 Sárospatak, Arany János utca 40.

Tel.:+36-47-313-015

Email: repasia71@gmail.com

Tárhely szolgáltató:

  • Tárhelypark Kft.
  • 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  • tel: +36 1 700 4140
  • email: info@tarhelypark.hu
  • web: https://tarhelypark.hu/

Szerzői jogok

Miután a sarospatakiallatorvos.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a sarospatakiallatorvos.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A sarospatakiallatorvos.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a sarospatakiallatorvos.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a sarospatakiallatorvos.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A sarospatakiallatorvos.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.